Технология при изработване на опънати винилни тавани

Технология

Дейността ни е насочена към производство и монтаж на висококачествени харпуни.Те се изработват от висококачествено PVC платно, което не съдържа тежки метали, вредни емисии, миризми и алергени

Възможно е вграждането на допълнителни съоражения и аксесоари, ел. инталации и осветителни тела, разполагане на вентилационни решетки и системи за сигурност. За тяхното поставяне е необходимо да се изработи конструкция, която да се закрепи на основния таван. Самият опънат таван се монтира след, като в помещението се достигне температура на въздуха от 50-60 градуса.

Предимства на харпунната система:

  • тавана може да се монтира и демонтира многократно
  • възможно е създаване на таван с много нива
  • няма провисване
  • издържа от 80 до 1о0 литра вода на кв/м.

Хапунната сисмема представлява залеването, чреа специална машина в заводски условия на мекият PVC профил (харпун) по перимеръра на платното. За да се монтира правилно опънатия таван е необходимо да се извърши оглед на помещението и да се вземат точните размври от нашите квалифицирани специалисти. Чрез компютърна програма се изготвя чертеж за разкрояване на PVC платното, който изпращаме в нашия производствен цех, където се подготвя за монтаж. Опънатия таван може да бъде монтиран на минимално разстояние (от 20мм. до 40мм.) от съществуващ таван.